image

Inleiding

Op maandag 12 juli werd door het KNMI voor de provincie Limburg code geel afgegeven in verband met te verwachten extreme regenval. Op dinsdag 13 juli werd dit omgezet in code oranje. In Zuid-Limburg was ondertussen de crisisorganisatie actief geworden en de risicocommunicatie naar gemeenten en inwoners opgestart. Een overzicht van de gebeurtenissen vanaf dat moment is terug te vinden via Wateroverlast Zuid-Limburg : Veiligheidsregio Zuid-Limburg (vrzl.nl). Op dinsdag 13 juli werd opgeschaald naar GRIP 2. Op woensdag 14 juli werd door de operationeel leider in overleg met de dienstdoend voorzitter om 13.21 uur besloten tot opschaling naar GRIP 4. De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid- Limburg kreeg daarmee de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s. Vervolgens zijn door de voorzitter, in overleg met de burgemeesters in het regionaal beleidsteam, besluiten genomen en noodverordeningen vastgesteld. Op zaterdag 17 juli kon de crisisfase worden afgeschaald. Met deze afschaling komt een einde aan de beslissingsbevoegdheid van de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Met dit (digitale) verslag verantwoordt hij het verloop van de gebeurtenissen, besluiten en maatregelen die zijn genomen in de regio Zuid-Limburg in de periode van 14 juli tot en met 17 juli 2021.

image

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Bezoekadres Meld- en Coördinatiecentrum Prins Bisschopsingel 53 6212 AB Maastricht

Bel voor meer informatie Veiligheidsregio Zuid-Limburg: 088 - 45 07 450 Stuur ons een e-mail

Telefoonnummer voor persvragen tijdens kantoortijden: 088 - 16 88 565